MALIYA KE BETWA LYRICS

Spread the love

MALIYA KE BETWA MAIYA MALA LENE THAR LYRICS- Poonam mishra ,is Maithili Devi Geet – Song Sung by Poonam Mishra.

Singer: Poonam Mishra

Maliya ke betwa Lyrics 

maliya ke betwa maiya mala lene thaar – maiya he
maliya ke betwa maiya mala lene thaar – maiya he
mala adhul ke , mala adhul ke 
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
Maliya ke betwa maiya mala lene thaar – maiya he
maliya ke betwa maiya mala lene thaar 
mala adhul ke mala adhul ke 
maiya lilo mala pehen mala adhul ke 
maiya lilo mala pehen mala adhul ke 
Pandit ke betwa maiya dala lene thaar – maiya he
Pandit ke betwa maiya dala lene thaar 
dala poojan ke , dala poojan ke 
pooja kariya ne swikar 
dala poojan ke 
maiya lilo mala pehen mala adhul ke 
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
bhaajhin ke tiriya maiya koincha lene thaar – maiya he
bhaajhin ke tiriya maiya koincha lene thaar
koincha bhariyo mataa, koincha bhariyo mataa
maiya he diyo joda laal, koincha bhariyo mataa.
maiya lilo mala pahen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
kodhiya ke kaya diliye nirdhan ke mayaa – maiya he
kodhiya ke kaaaya diliye nirdhan ke mayaa
maiya he hamaro beriya, maiya he hamro beriya
mahe geliy kun gaon maahe hamro beriya 
maiya lilo mala pahen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
maliya ke betwa maiya mala lene thaar – maiya he
maliya ke betwa maiya mala lene thaar – maiya he
mala adhul ke , mala adhul ke 

maiya lilo mala pehen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke
maiya lilo mala pehen mala adhul ke

 

Youtube Video 

 

Spread the love

10 thoughts on “MALIYA KE BETWA LYRICS”

Leave a Comment

error: Content is protected !!